محراب نمازخانه ،محراب چوبی،پارتیشن سنتی،منبر چوبی

Tag Archive: پنجره گره چینی سنتی و مدرن

پارتیشن سنتی

پارتیشن سنتی و تجهیزات  لوازم جانبی نماز خانه مانند جا مهری ، جاکفشی ام دی اف، کتابخانه ام دی اف ، تریبون ام دی اف،جایگاه قاری  ام دی اف، منبر ام دی اف و گره چینی، پنجره ی گره چینی ،محراب…
Read more